Tarnobrzeskie Stowarzyszenie ” Chrońmy Zwierzęta” prowadzi Schronisko w Machowie.

I. Podstawowe zadania schroniska dla zwierząt

 • Wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie w schronisku zwierząt zagubionych lub porzuconych, a także zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować odbywa się tyko i wyłącznie na zlecenie Gminy Tarnobrzeg.
 • Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt ze schroniska i przekazywanie ich osobom zainteresowanym adopcją, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 •  Zapewnienie opieki weterynaryjnej. Schronisko prowadzi dla nowo przyjętego zwierzęcia 14 dniową kwarantannę.
 • Zwierzęta po upływie okresu kwarantanny przechodzą na własność schroniska.
 • Schronisko ma obowiązek prowadzić ewidencje przyjmowanych i wydawanych zwierząt oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji
 • Eutanazja zwierząt w sposób humanitarny i zgodny z przepisami prawa.
 • Tworzenie humanitarnych warunków bytowania w schronisku zarówno dla zwierząt chorych jak i zdrowych.
 • Promocję adopcji w mediach i prowadzenie działań edukacyjnych.
 • II. Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska
 1. Do schroniska zostaje przyjęte każde bezdomne zwierzę wyłapane  z Gminy Tarnobrzeg.
 2. NIE PRZYJMUJEMY ZWIERZĄT OD OSÓB PRYWATNYCH.

Jeżeli do schroniska trafi zwierzę, które biegało  dłuższy czas bez opieki i po zgłoszeniu zostało wyłapane lub odebrane i przyjęte do schroniska i okaże się , że ma właściciela, to będzie musiał zapłacić za wyłapanie i  utrzymanie zwierzęcia w schronisku zgodnie ze stawkami obowiązującymi w schronisku za te czynności. Średni koszt utrzymania psa w schronisku to ok 30 zł plus koszty wyłapania i zabiegów jeśli zostały wykonane.

III. Zasady odwiedzin schroniska

 1. Schronisko można odwiedzać w godzinach pracy – Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8 do 12, środa, sobota i niedziela od 16-18.
 2. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska:
  • zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu schroniska
  • karmić zwierzęta
  • drażnić zwierzęta
  • wprowadzać obcych zwierząt na teren schroniska
 3. Wstęp na teren schroniska jest zabroniony:
  • osobom nietrzeźwym
  • osobom niepełnoletnim  bez opieki osoby dorosłej.

 IV. Zasady wydawanie zwierząt

 1. Właściciele którzy odnaleźli swoje zwierzęta w naszym schronisku  mają prawo odbioru zwierząt do 14 dni od przyjęcia  po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz opłaceniu wszelkich kosztów związanych z pobytem i wyłapaniem zwierzęcia w schronisku. Po 14 dniowej kwarantannie zwierzęta przechodzą na własność schroniska i są przekazane do adopcji. Dane nowych właścicieli są objęte ochroną danych osobowych.
 2. Po 14-dniowej kwarantannie  zwierzę może być przekazane nowemu właścicielowi wyłącznie na podstawie umowy adopcyjnej i zgodnie z zasadami adopcji w schronisku.
 3. Adopcja zwierząt ze schroniska jest darmowa.
 4. Schronisko zastrzega sobie prawo kontroli warunków pobytu zwierzęcia u nowego właściciela.
 5. Osoba adoptująca zwierzę w ciągu 14 dni od dnia adopcji, może oddać zwierzę bez żadnych konsekwencji.
 6. Nie wydajemy  zwierząt:
  • dzieciom i młodzieży do lat 18,
  • osobom nietrzeźwym,
  • osobom podejrzanym o handel zwierzętami,
  • szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodni,
  • suk i kotek ciężarnych.
 7. Schronisko może odmówić wydania zwierzęcia osobie , która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających adopcję zrzekła się prawa własności zwierzęcia adoptowanego wcześniej w schronisku lub je porzuciła.
 8. Przy wydawaniu zwierzęcia pracownik  schroniska wpisuje w rejestrze  zwierząt: imię , nazwisko, adres i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby adoptującej bądź odbierającej swoje zwierzę.
 9. Adoptowane zwierzę  otrzyma książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i zaczipowane, sterylizowane lub kastrowane.
 10. Zasady wydawania zwierząt są  wywieszone w schronisku w widocznym miejscu.
 11. Schronisko może przekazywać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom, fundacjom i  innym osobom prywatnym , których statutowym zadaniem jest opieka oraz przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.
Organizacja Schroniska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *